wtorek, maj 21, 2019

AXA LOGO 350x130

ZG?O? ROSZCZENIE ONLINE!!!


Je?li chcesz jednak skorzysta? z wersji papierowej, wnioski poni?ej

Optymalny wybr

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci Ubezpieczonego, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku NW, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku zawa?u lub udaru

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: trwa?ego uszczerbku na zdrowiu w nast?pstwie NW, trwa?ego uszczerbku na zdrowiu w nast?pstwie NW przy pracy, trwa?ego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawa?u lub udaru, inwalidztwa w nast?pstwie NW Typ A lub Typ B

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: powa?nego zachorowania Ubezpieczonego, choroby zawodowej Ubezpieczonego i powa?nego zachorowania wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: niezdolno?ci do pracy zarobkowej, niezdolno?ci do pracy zarobkowej w wyniku NW, niezdolno?ci do pracy zarobkowej w wyniku NW przy pracy, czasowej niezdolno?ci do pracy zarobkowej - zasi?ek dzienny

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: pobytu w szpitalu Ubezpieczonego lub wsp?ma??onka/partnera lub dziecka, operacji medycznej Ubezpieczonego lub wsp?ma??onka/partnera, uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w nast?pstwie NW

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci wsp?ma??onka/partnera, ?mierci wsp?ma??onka/partnera w wyniku NW

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci rodzica, ?mierci rodzica wsp?ma??onka, ?mierci dziecka

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: pobytu w szpitalu w nast?pstwie NW dziecka lub wsp?ma??oka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u osierocenia dziecka Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u urodzenia si? martwego noworodka

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u urodzenia si? dziecka Ubezpieczonemu lub urodzenia si? dziecka wymagaj?cego leczenia

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa wsp?ma??onka lub partnera

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u powa?nego zachorowania dziecka lub pobytu dziecka Ubezpieczonego w szpitalu

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wyp?ata warto?ci wykupu)

 Wniosek o wyp?at?: warto?ci podstawowej polisy cz??ciowej, warto?ci dodatkowej polisy cz??ciowej, warto?ci dodatkowej polisy ca?kowitejTrafna Decyzja


 Wniosek o zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na ?ycie Trafna Decyzja

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci Ubezpieczonego,?mierci Ubezpieczonego w wyniku NW, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku zawa?u lub udaru

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: trwa?ego uszczerbku na zdrowiu w nast?pstwie NW, trwa?ego uszczerbku na zdrowiu w nast?pstwie NW przy pracy, trwa?ego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawa?u lub udaru, inwalidztwa w nastepstwie NW Typ A lub Typ B

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: powa?nego zachorowania Ubezpieczonego, choroby zawodowej Ubezpieczonego i powa?nego zachorowania wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: niezdolno?ci do pracy zarobkowej, niezdolno?ci do pracy zarobkowej w wyniku NW, niezdolno?ci do pracy zarobkowej w wyniku NW przy pracy, czasowej niezdolno?ci do pracy zarobkowej - zasi?ek dzienny

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: pobytu w szpitalu Ubezpieczonego lub wsp?ma??onka/partnera lub dziecka, operacji medycznej Ubezpieczonego lub wsp?ma??onka/partnera, uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w nast?pstwie NW

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci wsp?ma??onka/partnera, ?mierci wsp?ma??onka/partnera w wyniku NW

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci rodzica, ?mierci rodzica wsp?ma??onka, ?mierci wsp?ma??onka/partnera

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: powa?nego zachorowania dziecka Ubezpieczonego, powa?nego zachorowania wsp?ma??onka Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: pobytu w szpitalu w nast?pstwie NW dziecka lub wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u osierocenia dziecka Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u urodzenia si? martwego noworodka

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u urodzenia si? dziecka Ubezpieczonemu lub urodzenia si? dziecka wymagaj?cego leczenia

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wyp?ata warto?ci wykupu)

 Wniosek o wyp?at?: warto?ci podstawowej polisy cz??ciowej, warto?ci dodatkowej polisy cz??ciowej, warto?ci dodatkowej polisy ca?kowitej


Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-05-20
USD 3,8543 -0,01%
EUR 4,2995 -0,18%
CHF 3,8189 -0,02%
GBP 4,9117 -0,32%
Wspierane przez Money.pl