sobota, styczeń 19, 2019

AXA Pliki do pobrania

AXA LOGO 350x130


OPTYMALNY WYBR

Pliki do pobrania

OGLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA


 Oglne warunki ubezpieczenia na ?ycie Optymalny Wybr AXA

 Oglne warunki ubezpieczenia na ?ycie Optymalny Wybr AXA - Errata

  Klauzula dodatkowa do umowy ubezpieczenia zawartej na podstawie Oglnych warunkw grupowego ubezpieczenia na ?ycie Optymalny Wybr
 
 

WNIOSKI I DEKLARACJE


 Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na ?ycie Optymalny Wybr AXA z funduszem i/lub dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym Vitalite (dotyczy umw zawartych po 1 listopada 2007 r.)

 Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na ?ycie Optymalny Wybr z funduszem (dotyczy umw zawartych przed 10 sierpnia 2007 r.)

 Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na ?ycie Optymalny Wybr z funduszem (dotyczy umw zawartych po 10 sierpnia 2007 r.)

 Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na ?ycie Optymalny Wybr AXA (dotyczy umw zawartych po 1 listopada 2007 r.)

 Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na ?ycie Optymalny Wybr (dotyczy umw zawartych przed 10 sierpnia 2007 r.)

 

DOKUMENTY OBS?UGOWE


 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci Ubezpieczonego, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku NW, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku zawa?u lub udaru

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: trwa?ego uszczerbku na zdrowiu w nast?pstwie NW, trwa?ego uszczerbku na zdrowiu w nast?pstwie NW przy pracy, trwa?ego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawa?u lub udaru, inwalidztwa w nast?pstwie NW Typ A lub Typ B

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: powa?nego zachorowania Ubezpieczonego, choroby zawodowej Ubezpieczonego i powa?nego zachorowania wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: niezdolno?ci do pracy zarobkowej, niezdolno?ci do pracy zarobkowej w wyniku NW, niezdolno?ci do pracy zarobkowej w wyniku NW przy pracy, czasowej niezdolno?ci do pracy zarobkowej - zasi?ek dzienny

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: pobytu w szpitalu Ubezpieczonego lub wsp?ma??onka/partnera lub dziecka, operacji medycznej Ubezpieczonego lub wsp?ma??onka/partnera, uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w nast?pstwie NW

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci wsp?ma??onka/partnera, ?mierci wsp?ma??onka/partnera w wyniku NW

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci rodzica, ?mierci rodzica wsp?ma??onka, ?mierci dziecka

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: pobytu w szpitalu w nast?pstwie NW dziecka lub wsp?ma??oka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u osierocenia dziecka Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u urodzenia si? martwego noworodka

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u urodzenia si? dziecka Ubezpieczonemu lub urodzenia si? dziecka wymagaj?cego leczenia

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa wsp?ma??onka lub partnera

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u powa?nego zachorowania dziecka lub pobytu dziecka Ubezpieczonego w szpitalu
 

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wyp?ata warto?ci wykupu)

 Wniosek o wyp?at?: warto?ci podstawowej polisy cz??ciowej, warto?ci dodatkowej polisy cz??ciowej, warto?ci dodatkowej polisy ca?kowitej
 

TRAFNA DECYZJA

Pliki do pobrania

OGLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA


 Oglne warunki grupowego ubezpieczenia na ?ycie Trafna Decyzja

 Oglne warunki grupowego ubezpieczenia na ?ycie Trafna Decyzja - Errata
 

WNIOSKI I DEKLARACJE


 Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na ?ycie Trafna Decyzja

 Deklaracja uczestnictwa lub zmian w grupowym ubezpieczeniu na ?ycie Trafna Decyzja (dotyczy umw zawartych po 10 sierpnia 2007 r.)
 

DOKUMENTY OBS?UGOWE


 Wniosek o zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na ?ycie Trafna Decyzja

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci Ubezpieczonego,?mierci Ubezpieczonego w wyniku NW, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku NW przy pracy, ?mierci Ubezpieczonego w wyniku zawa?u lub udaru

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: trwa?ego uszczerbku na zdrowiu w nast?pstwie NW, trwa?ego uszczerbku na zdrowiu w nast?pstwie NW przy pracy, trwa?ego uszczerbku na zdrowiu wskutek zawa?u lub udaru, inwalidztwa w nastepstwie NW Typ A lub Typ B

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: powa?nego zachorowania Ubezpieczonego, choroby zawodowej Ubezpieczonego i powa?nego zachorowania wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: niezdolno?ci do pracy zarobkowej, niezdolno?ci do pracy zarobkowej w wyniku NW, niezdolno?ci do pracy zarobkowej w wyniku NW przy pracy, czasowej niezdolno?ci do pracy zarobkowej - zasi?ek dzienny

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: pobytu w szpitalu Ubezpieczonego lub wsp?ma??onka/partnera lub dziecka, operacji medycznej Ubezpieczonego lub wsp?ma??onka/partnera, uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w nast?pstwie NW

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci wsp?ma??onka/partnera, ?mierci wsp?ma??onka/partnera w wyniku NW

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: ?mierci rodzica, ?mierci rodzica wsp?ma??onka, ?mierci wsp?ma??onka/partnera

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: powa?nego zachorowania dziecka Ubezpieczonego, powa?nego zachorowania wsp?ma??onka Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: pobytu w szpitalu w nast?pstwie NW dziecka lub wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u: uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa wsp?ma??onka/partnera Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u osierocenia dziecka Ubezpieczonego

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u urodzenia si? martwego noworodka

 Wniosek o wyp?at? ?wiadczenia z tytu?u urodzenia si? dziecka Ubezpieczonemu lub urodzenia si? dziecka wymagaj?cego leczenia

Wniosek o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wyp?ata warto?ci wykupu)

 Wniosek o wyp?at?: warto?ci podstawowej polisy cz??ciowej, warto?ci dodatkowej polisy cz??ciowej, warto?ci dodatkowej polisy ca?kowitej

Pliki do pobrania

OGLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA


 Oglne warunki grupowego ubezpieczenia nast?pstw nieszcz??liwych wypadkw dzieci i m?odzie?y placwek o?wiatowo - wychowawczych Klasowy Wybr AXA

 Oglne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia assistance dla dzieci i m?odzie?y placwek o?wiatowo - wychowawczych ubezpieczenie na ?ycie Klasowy Wybr AXA

DOKUMENTY OBS?UGOWE

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl