sobota, styczeń 19, 2019

Pramerica Pliki do pobrania

Pramerica 350x130

Do umowy podstawowej mog? by? do??czane umowy dodatkowe w nast?puj?cym zakresie:

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek ?mierci na skutek Zawa?u Mi??nia Sercowego lub Udaru Mzgu

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek ?mierci na skutek Nieszcz??liwego Wypadku

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek ?mierci na skutek Wypadku w Pracy

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek ?mierci na skutek Wypadku Komunikacyjnego

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Niezdolno?ci do Pracy spowodowanej Nieszcz??liwym Wypadkiem lub Chorob?

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszcz??liwego Wypadku

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Zawa?u Mi??nia Sercowego lub Udaru Mzgu

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Operacji Chirurgicznych

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Pobytu w Szpitalu

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Powa?nej Choroby Ubezpieczonego

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Powa?nej Choroby Ma??onka

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Powa?nej Choroby Dziecka

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek ?mierci Dziecka

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek ?mierci Ma??onka albo Partnera ?yciowego Ubezpieczonego

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Trwa?ego Inwalidztwa na skutek Nieszcz??liwego Wypadku ze ?wiadczeniami Wyp?acanymi w Ratach

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Leczenia Specjalistycznego

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek ?mierci Dziecka na skutek Nieszcz??liwego Wypadku

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Osierocenia Dziecka

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek ?mierci Rodzica

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Urodzenia Dziecka

- Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek ?mierci Ma??onka albo Partnera ?yciowego Ubezpieczonego na skutek Nieszcz??liwego Wypadku

- Oglne Warunki Ubezpieczenia "ASSISTANCE MEDYCZNY"

 

OFERTA ADRESOWANA TAK?E DO MA?YCH FIRM

Pramerica dla Firmy Oglne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ?ycie

Pobierz OWU

Aneks do Oglnych Warunkw Grupowego Ubezpieczenia na ?ycie

Pobierz

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl