sobota, styczeń 19, 2019

logo-uniqa 190x130

Przeczytali?my na stronie Uniqa:


"Grupa UNIQA Austria jest jedn? z wiod?cych grup ubezpieczeniowych w Europie ?rodkowej. Zatrudnia ponad 19 500 pracownikw i agentw obs?uguj?cych ponad 7,1 mln Klientw i sprawuj?cych piecz? nad ponad 14,7 milionami umw ubezpieczeniowych. Swoje produkty i us?ugi Grupa oferuje za po?rednictwem r?nych kana?w dystrybucji sieci oddzia?w, przedstawicielstw i agencji generalnych, brokerw, banki i instytucje finansowe, a tak?e poprzez sprzeda? bezpo?redni?. UNIQA jest aktywna w sprzeda?y ubezpiecze? z wszystkich grup - jest liderem na rynku ubezpiecze? osobowych oraz jednym z najwi?kszych ubezpieczycieli maj?tkowych w Austrii. 

freeimage-2370275

Grupa UNIQA Austria jest koncernem o silnej mi?dzynarodowej orientacji, ?wiadomym potencja?u, jaki maj? do zaoferowania wschodz?ce rynki ?rodkowo- i wschodnioeuropejskie. Aktualnie UNIQA -poza Austri? - jest obecna, za po?rednictwem UNIQA International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH w 20 krajach: Albanii, Bo?ni i Hercegowinie, Bu?garii, Czarnogrze, Chorwacji, Czechach, Kosowie, Liechtensteinie, Macedonii, Niemczech, Polsce, Rumunii, Serbii, S?owacji, S?owenii, Szwajcarii, na Ukrainie, na W?grzech, we W?oszech oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W Austrii w ramach Grupy UNIQA dzia?aj?: sp?ka gie?dowa UNIQA Versicherungen AG, UNIQA Sachversicherung AG, UNIQA Personenversicherung AG, Raiffeisen Versicherung AG, Salzburger Landes-Versicherung AG, CALL DIRECT Versicherung AG, FinanceLife Lebensversicherung AG oraz inne podmioty us?ugowe i finansowe. UNIQA Versicherung AG jest tak?e centralnym reasekuratorem dla zagranicznych sp?ek holdingu."

Oferta Uniqa

logo-uniqa 190x130Ubezpieczenia Turystyczne

logo-uniqa 190x130 Ubezpieczenie mieszkania domu

logo-uniqa 190x130Uniqa OC dla firm

logo-uniqa 190x130OC w ?yciu prywatnym                   

logo-uniqa 190x130Ubezpieczenie grupowe na ?ycie Rodzina i Odpowiedzialno?? 

                                                                         

 logo-uniqa 190x130  Ubezpieczenia komunikacyjne

logo-uniqa 190x130Ubezpieczenia na ?ycie dla klientw Indywidualnych

logo-uniqa 190x130Ubezpieczenia Zbiorowe w Grupie nieformalnej

logo-uniqa 190x130 Uniqa Firma i Planowanie - ubezpieczenie mienia przedsi?biorstw  

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl