sobota, styczeń 19, 2019

warta 190x132

 Przeczytali?my na stronie Warty:

"Jeste?my, aby pomaga? ludziom bezpiecznie spe?nia? marzenia.

Budujemy now? jako?? na rynku us?ug ubezpieczeniowych. Skutecznie zaspokajamy potrzeby ubezpieczeniowe klientw indywidualnych i firm.

Do ka?dego klienta podchodzimy z szacunkiem i ?yczliwo?ci?. Tworzymy partnerskie relacje z naszymi pracownikami. Przynosimy zyski naszym akcjonariuszom. Chcemy przyczynia? si? do rozwoju spo?eczno?ci, w ktrej ?yjemy.

Warto?ci naszej marki maja podkre?la?, ?e WARTA to firma z wieloletnim do?wiadczeniem, rzetelna i odpowiedzialna, a zarazem dynamicznie nad??aj?ca za rynkiem, aktywnie nastawiona do potrzeb wsp?czesnego klienta. Solidne fundamenty i troska o klienta to esencja marki WARTA.

Historia Warty si?gaj?ca 1920 roku jest gwarancj? stabilno?ci i pewno?ci firmy

1920 - powstanie Towarzystwa Reasekuracyjnego WARTA S.A. w Poznaniu. Towarzystwo zosta?o za?o?one przez Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na ?ycie, Pozna?ski Bank Ziemian oraz Zwi?zek Producentw Rolnych.

1921 - wpisanie sp?ki do rejestru handlowego w s?dzie pozna?skim. Warta staje si? jedynym w Polsce rodzimym zak?adem ubezpieczeniowym o profilu wy??cznie reasekuracyjnym." 

Oferta TU WARTA

 

warta 190x132Ubezpieczenie  Grupowe na ?ycie Warta Extrabiznes                 

 warta 190x132 Warta Extrabiznes - ubezpieczenie maj?tku firmy

warta 190x132Warta OC dla gurp zawodowych

warta 190x132Ubezpieczenia na ?ycie dla klientw Indywidualnych

warta 190x132OC w ?yciu prywatnym

warta 190x132 Ubezpieczenie mieszkania domu

warta 190x132  Ubezpieczenia komunikacyjne

warta 190x132Ubezpieczenia Turystyczne

warta 190x132Ubezpieczenia Inwestycyjne


freeimage-4282477


Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-01-18
USD 3,7694 +0,21%
EUR 4,2964 +0,21%
CHF 3,7917 -0,01%
GBP 4,8773 +0,63%
Wspierane przez Money.pl